ถอดบทเรียนจาก the Johns Hopkins University coronavirus dashboard

มาดูกันว่า ก่อนจะมาเป็นเว็ปที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการติดเชื้อ Covid19 ทีมนักวิจัยกลุ่มนี้ทำอะไรกันมาก่อน แน่นอนว่า เค้าไม่ได้ทำวิจัยเกี่ยวกับ SARS-CoV2 กันมาแล้วแน่ๆ แต่ทีมนักวิจัยซึ่งนำโดย Lauren Gardner, co-director of the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University กำลังทำแผนที่ติดตามการระบาดของโรคหัด ซึ่งก็มีความคล้ายคลึงกับแผนที่การระบาดของ Covid19ปัจจุบัน dashboard สามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็ปลิงค์นี้…